Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 betreffende de Centra voor menselijke erfelijkheid

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit bepaalt de normen waaraan centra voor menselijke erfelijkheid moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiƫring.