Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit regelt, voor wat preventieve gezondheidszorg betreft, de uitvoering van de algemene en gerichte consulten. Voor wat vaccinaties en profylactische maatregelen betreft, bepaalt het besluit dat een centrum toezicht houdt op de vaccinatiestatus van begeleide leerlingen bij een algemeen of gericht consult, dat een centrum de aanbevolen vaccinaties aanbiedt en regelt het, indien nodig, het nemen van profylactische maatregelen bij leerlingen en schoolpersoneel.