Besluit van de Vlaamse Regering van 29 februari 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit bepaalt de normen voor de kwaliteit en levering van water dat bestemd is voor menselijke consumptie.