Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit is van toepassing op:

  • de verzorgenden die werken in een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die erkend is door de Vlaamse overheid;
  • alle andere personen die beroepshalve taken van zorg- en bijstandsverlening verstrekken in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker (inclusief de personen die werken in een welzijnsvoorziening die niet erkend is door de Vlaamse overheid).

Het besluit geeft een overzicht van alle activiteiten die door het verzorgend personeel van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunnen uitgevoerd worden, evenals door alle andere personen die beroepshalve taken van zorg- en bijstandsverlening verrichten in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker.

Dit is het uitvoeringsbesluit van het het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening.