Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

In dit besluit staan de erkenningsvoorwaarden voor huisartsenkringen en de voorwaarden voor  subsidiëring.