Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

In dit uitvoeringsbesluit van het woonzorgdecreet worden per soort van voorziening in een aparte bijlage de specifieke erkenningsvoorwaarden opgesomd. Verder vindt u in dat besluit ook de subsidiebedragen voor de verschillende voorzieningen terug, en de voorwaarden waaraan een voorziening moet voldoen om recht te hebben op die subsidies.

De bijlages zijn opgesteld per type voorziening:

 • Bijlage I - Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • Bijlage II - Diensten voor logistieke hulp
 • Bijlage III - Diensten voor oppashulp
 • Bijlage IV - Diensten voor thuisverpleging
 • Bijlage V - Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • Bijlage VI - Lokale dienstencentra;
 • Bijlage VII - Regionale dienstencentra;
 • Bijlage VIII - Diensten voor gastopvang; 
 • Bijlage IX. Dagverzorgingscentra
 • Bijlage X. Centra voor herstelverblijf
 • Bijlage XI. Centra voor kortverblijf
 • Bijlage XII. Woonzorgcentra 
 • Bijlage XIII - Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
 • Bijlage XIV. Subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
  Deze bijlage is gewijzigd met het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016
 • Bijlage XV. Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging
 • Bijlage XVI. Groepen van assistentiewoningen