Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 tot wijziging van bijlage IX, XI, XII en XIV

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 tot wijziging van bijlage IX, XI, XII en XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Door het woonzorgdecreet worden sinds 2010 worden de programmacijfers berekend voor de leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar. Vroeger was dat vanaf 60 jaar (voor de rusthuizen) en vanaf 18 jaar (voor de dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf). Het gevolg hiervan was dat de programmatie op 1 januari 2010 voor de woonzorgcentra daalde ten opzichte van de programmatie op 1 januari 2009. Met dit besluit werden de nodige wijzigingen aan de regelgeving aangebracht om de programmatie opnieuw op peil te brengen.