Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan

Open dit besluit in de Vlaamse codex

De Vlaamse Regering neemt in dit besluit maatregelen om de verspreiding van infecties die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan. De meldingsplicht voor deze infecties werd via dit besluit gevoelig uitgebreid.