Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

In dit besluit staan de opdrachten en taken van de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, en hoe ze erkend en gesubsidieerd kunnen worden.