Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het bepalen van de profylactische maatregelen

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit legt op dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, het vaccinatieschema bepaalt dat de aanbevolen vaccinaties en de doelgroepen voor vaccinatie in Vlaanderen bevat.