Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt de procedure waarmee een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis een planningsvergunning kan verkrijgen.