Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt de voorwaarden vast om flexibel kortverblijf te kunnen aanbieden in een groep van assistentiewoningen. In het besluit staat ook hoe daarvoor toestemming gevraagd moet worden bij Zorg en Gezondheid.

pdf bestandToelichting bij de besluiten over flexibel kortverblijf en over woongelegenheden voor zelfredzame personen in woonzorgcentra (3.31 MB)