Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 houdende de oprichting van de onafhankelijke commissie, belast met de bepaling, actualisering en voortgangsbewaking van de minimumkwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit regelt de oprichting van de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer.