Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor serviceflatgebouwen.