Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit regelt de erkenningsprocedure, investeringsmiddelen en personeelsvoorwaarden voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg.