Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit regelt, naast de wijziging van bepaalde besluiten, onder meer

  • de uitvoering van artikel 10 van het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid waardoor men bepaalde groepen van personen het recht geeft op een aanbod van preventieve gezondheidszorg (bv. vaccinaties, …),
  • de voorwaarden voor de erkenning van een centrum geestelijke gezondheidszorg als organisatie met terreinwerking
  • de keuze voor Vaccinnet als registratiesysteem voor vaccinaties.