Besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit is een verdere stap in de wettelijke verankering van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en vervangt een aantal bestaande besluiten.

Het besluit regelt volgende zaken:

  • de erkenning van de mammografische eenheden als individuele aanbieders;

  • de erkenning van de controleorganisaties (de vroegere gemachtigde instanties voor het uitvoeren en opvolgen van de fysisch-technische kwaliteit) als organisaties met terreinwerking;

  • typetoelating voor toestellen digitale mammografie;

  • toezicht en remediëring van mammografische eenheden en controleorganisaties;

  • sancties;

  • overgangs- en opheffingsbepalingen.

 

Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt georganiseerd volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie.