Besluit van de Vlaamse regering van 15 januari 2016 betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt de samenstelling van de erkenningscommissies, hoe u een erkenning als verpleegkundige of registratie als zorgkundige moet aanvragen en de procedures voor heroverweging en intrekking van de erkenning of registratie.