Besluit van de Vlaamse regering van 15 januari 2016 betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt de samenstelling van de erkenningscommissie, hoe u een erkenning voor een paramedisch beroep moet aanvragen en de procedures voor heroverweging en intrekking van de erkenning.