Besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt de oprichting en financiering van werkgroepen ter ondersteuning van het preventieve gezondheidsbeleid.