Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 betreffende de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt de voordracht van de leden van de Strategische Adviesraad en de samenstelling van het secretariaat. Dit besluit regelt ook de inwerkingtreding van het decreet van 7 december 2007 met uitzondering van de bepalingen over de Adviescommissie.