Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 betreffende thematische zorgstrategische planning

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit van de Vlaamse Regering zorgt voor een kader waarbij het verkrijgen van een planningsvergunning, erkenning en aanwijzing kan afhankelijk worden gemaakt van het voorafgaand beschikken over een goedgekeurd thematisch zorgstrategisch plan.