Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt de boekhoudkundige verplichtingen uit voor erkende zorgvoorzieningen en hoe ze een financieel verslag moeten bijhouden.