Besluit van de Vlaamse Regering van 12/07/2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit bepaalt onder meer de samenstelling, de taken, de werking en de procedures van de Adviescommissie.