Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de groepen van assistentiewoningen

Open dit besluit in de federale codex.

Met dit besluit zullen de groepen van assistentiewoningen na een overgangsperiode de huidige serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening vervangen.

Voor de groepen van assistentiewoningen wordt geen specifieke programmatie vastgelegd. Een groep van assistentiewoningen waarvoor een erkenning wordt aangevraagd, wordt van rechtswege geacht te passen in de programmatie en de voorafgaande vergunning te hebben verkregen.