Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit omschrijft het toepassingsgebied en de wijze waarop toestemming wordt verleend voor het organiseren van bevolkingsonderzoeken in het kader van ziektepreventie. Het beschrijft daarnaast ook de wijze waarop bevolkingsonderzoeken namens de Vlaamse Regering worden opgezet.