Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985 tot vaststelling van de rechtspleging voor erkenning en sluiting van serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

In dit besluit staat hoe een serviceflatgebouw erkend of gesloten kan worden.