Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 over de erkenning en subsidiëring het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 over de erkenning en subsidiëring het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (56 kB)

Dit besluit voorziet in de oprichting van een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Dat instituut is een belangrijke pijler in de hervorming van de eerste lijn en de ondersteuning van de eerstelijsnactoren. Om dit instituut op te richten en te erkennen als een partnerorganisatie, is een oproep gelanceerd.