Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie