Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt, voor wat het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg betreft, o.a. de uitvoering in Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van systematische contactmomenten, vaccinaties en profylactische maatregelen.