Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

Dit besluit van 13 maart 2020 bepaalt de maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De maatregelen gelden voor lokale dienstencentra, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, diensten voor gezinszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, voorzieningen die erkend of vergund worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en bepaalde revalidatievoorzieningen.