Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende de vaststelling van de normen van het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende de vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend.

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Artikel 4 van dit besluit heeft betrekking op geneesheer-specialisten betrokken in het zorgprogramma.