Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van ambtenaren-artsen en ambtenaren ter uitvoering van artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009

Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van ambtenaren-artsen en ambtenaren ter uitvoering van artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit duidt de ambtenaren-artsen en de ambtenaren aan die toezichtsbevoegdheid hebben in het kader van artikel 44, §3, 2° en 3° van het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.