Besluit van de administrateur-generaal houdende de erkenning van departementen medisch toezicht

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt de uiterste datum voor indiening van een nieuwe erkenning voor departementen medisch toezicht die al een erkenning hadden op 5 juni 2009, dus voor de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 2009.