Besluit van 12 december 2017 over de normen en aanmeldingsprocedure voor het verblijf vanzelfredzame personen in woonzorgcentra buiten de erkende capaciteit

pdf bestandBesluit van 12/12/2 over normen en aanmeldingsprocedure zelfredzame personen in WZC (257 kB)

Woonzorgcentra kunnen woongelegenheden voorzien voor zelfredzame personen, bijvoorbeeld de partner en/of mantelzorg van een bewoner. Deze woongelegenheden mogen ze aanbieden naast de woongelegenheden waarvoor ze een erkenning hebben. De woongelegenheden voor deze zelfredzame personen moeten wel aangemeld worden bij Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan een aantal normen. Deze staan opgesomd in dit besluit.