Besluit van 21 december 2018 over de toekenning van een IT-subsidie aan woonzorgcentra en dagverzorgingscentra

pdf bestandBesluit van 18 december 2018 over IT-subsidies voor woonzorgcentra en dagverzorgingscentra (3.68 MB)

Met dit besluit voorziet de Vlaamse Regering een extra subsidie van 2.424,24 euro voor de op 31 december 2018 erkende woonzorgcentra en dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging met bijzondere erkenning.

Voorzieningen ontvangenĀ een eerste voorschot op 27 december 2018. Het saldo volgt in de loop van 2020 nadat de voorziening de digitalisering van het financierings- en facturatieproces heeft gerealiseerd.

Meer over deze IT-subsidie.