Ben ik vrijgesteld van de professionele stage?

De overgangsmaatregelen die vrijstelling van professionele stage voorzien, zijn geformuleerd in art. 68/1, §4, tweede en derde lid, en art. 68/2, §4, tweede en derde lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen [WUG]:

Art. 68/1, §4, tweede lid, en art. 68/2, §4, tweede lid, van de WUG: “De verplichting om een professionele stage te volgen geldt echter niet ten aanzien van klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen die op 1 september 2016 de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek reeds uitoefenen.”

  • U oefent op 1 september 2016 de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek reeds uit: u bent vrijgesteld van de professionele stage.

Van zodra u het visum verkregen heeft van de FOD Volksgezondheid, ontvangt u automatisch de erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog op basis van een overgangsmaatregel. U hoeft bijgevolg geen actie te ondernemen.

 

Art. 68/1, §4, derde lid, en art. 68/2, §4, derde lid, van de WUG: “De verplichting geldt evenmin ten aanzien van de studenten klinische psychologie/klinische orthopedagogiek die op 1 september 2016 hun studie hebben aangevat of deze uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten.”

  • U studeert ten laatste in academiejaar 2020-2021 af: u bent vrijgesteld van de professionele stage, ongeacht welke vooropleiding u genoten heeft.

Van zodra u het visum verkregen heeft van de FOD Volksgezondheid, ontvangt u automatisch de erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog op basis van een overgangsmaatregel. U hoeft bijgevolg geen actie te ondernemen.

  • U studeert af in academiejaar 2021-2022 of later: 

       - In principe moet u een professionele stage volgen:

Na het volgen van een professionele stage kan u worden erkend. Concrete informatie over welke documenten in te dienen voor uw erkenningsaanvraag, kan u terugvinden via Ik moet professionele stage volgen, wat nu?

 - Tenzij u ten laatste in academiejaar 2016-2017 met uw studie bent gestart:

Op basis van een overgangsmaatregel kan u vrijgesteld worden van de professionele stage. U zal daarvoor een erkenningsaanvraag moeten indienen. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden via Ik ben vrijgesteld van professionele stage, wat nu?

Volgende studenten komen concreet in aanmerking voor deze vrijstelling:

  • studenten klinische psychologie/klinische orthopedagogiek die uiterlijk in academiejaar 2016-2017 hun studie zijn gestart die bestaat uit de academische bacheloropleiding psychologie of pedagogische wetenschappen die rechtstreeks toegang geeft tot de masteropleiding die resulteert in het voor deze gezondheidszorgberoepen vereiste diploma én die masteropleiding zelf.
  • studenten klinische psychologie/klinische orthopedagogiek die ten laatste in academiejaar 2016-2017 gestart zijn met een ononderbroken studietraject dat bestaat uit een professionele bacheloropleiding of een andere academische bacheloropleiding dan psychologie of pedagogische wetenschappen – al dan niet gevolgd door de bijhorende masteropleiding – en een voorbereidingsprogramma, een verkort traject of een schakelprogramma dat toegang geeft tot de masteropleiding die resulteert in het voor deze gezondheidszorgberoepen vereiste diploma én die masteropleiding zelf.