Levensdomeinen en doelgroepen

Overzicht levensdomeinen of settings

 • Lokale besturen
 • Rechtstreeks naar de burger
 • Werk (reguliere en sociale economie)
 • Gezin
  • Buitenschoolse opvang
  • Kinderopvang (baby’s en peuters)
  • Thuisomgeving
 • Onderwijs
  • Basis (kleuter en lager)
  • Buitengewoon (kleuter, lager en secundair)
  • Secundair (m.i.v. deeltijds onderwijs)
  • Hoger
  • Volwassenen
  • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
  • Pedagogische begeleidsingsdiensten (PBD)
 • Vrije tijd
  • Jeugdwerking (o.a. jeugdverenigingen, jeugdhuizen)
  • Ouderenwerking (o.a. ouderenverenigingen)
  • Sociaal-culturele werking (o.a. socio-culturele verenigingen)
  • Sport
  • Uitgaan en horeca
 • Zorg en welzijn
  • Eerstelijnszorg (huisartsen en andere eerstelijnsverstrekkers)
  • Gespecialiseerde zorg (CGG, initiatieven beschut wonen, psychiatrische verzorgingshuizen, algemene en psychiatrische ziekenhuizen)
  • Gevangenissen
  • Integratie en inburgering
  • Jeugdhulpvoorzieningen (gespecialiseerde jeugdhulp, huizen van het kind, Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning)
  • Ouderenzorg (woonzorgcentrum, dagverblijf, assistentiewoningen)
  • Thuiszorg (gezinszorg, thuisverpleging, lokale dienstencentra, mantelzorg)
  • Welzijnsvoorzieningen (buurtwerking, centra algemeen welzijn, jongerenadvies-centra, dienstverlening OCMW, dienstverlening ziekenfondsen, samenlevingsopbouw)
  • Zorg voor personen met een beperking (zowel thuiszorg als (semi-)residentieel
 • Andere  (bv. justitie en politie, …)

Overzicht doelgroepen

 • Algemene bevolking
 • Groepen met lagere SES
 • Etnisch culturele groepen
 • Personen met een beperking
 • Themaspecifieke groepen*
 • Levensfasen
  • Kinderen en jongeren tot 25 jaar
  • Volwassenen
  • Ouderen 65+
 • Professionelen
  • Andere professionelen
  • Artsen
  • Zorgverstrekkers/Hulpverleners
 • Niet van toepassing

Deze lijst is beperkt omdat we ervan uitgaan dat de combinatie met andere parameters (settings, thema’s, operationele doelstellingen….) voldoende informatie verschaft voor de rapportering.

* Sekswerkers, personen met hiv, holebi en transgender worden niet specifiek benoemd maar horen hieronder. Idem voor preconceptioneel, zwangere vrouwen en/of hun partner, werklozen.