Financiering preventief gezondheidsbeleid

De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks in haar begroting een budget voor de uitvoering van het preventief gezondheidsbeleid. Met dit budget worden onder andere vaccins aangekocht en acties ondernomen m.b.t. milieugezondheid. Daarnaast financiert Vlaanderen verschillende actoren en projecten binnen de volgende thema's.