Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg

In opvolging van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg werd een Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg opgericht. Het samenwerkingsplatform heeft als opdrachten:

  •  advies verlenen en informatie verstrekken aan de minister over beleidsvoorstellen met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg;  
  • overleggen over het bepalen van de prioriteiten en de implementatie van beleidsvoorstellen;  
  • samenwerking stimuleren en tot stand brengen tussen de verschillende actoren die, zowel vanuit gezondheid als vanuit welzijn, betrokken zijn bij de eerstelijnsgezondheidszorg;  
  • de samenhang bewaken en de uitvoering ondersteunen van strategieën of andere initiatieven met betrekking tot het beleid over de eerstelijnsgezondheidszorg;  
  • gegevensdeling organiseren tussen de verschillende zorgactoren binnen de eerstelijn via een ICT-platform.  

Op 10 november 2011 vond de installatievergadering plaats. Het platform komt 3 keer per jaar bijeen.

Werkgroep ICT in de eerstelijn

De werkgroep ICT van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg fungeert in de eerste plaats als de stuurgroep van Vitalink, het platform voor gegevensdeling van zorg- en welzijnsgegevens dat momenteel wordt ontwikkeld. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende relevante actoren (zowel vanuit gezondheid als vanuit welzijn) en uit vertegenwoordigers van de betrokken overheden. 

De werkgroep ICT bespreekt en adviseert over de volgende onderwerpen:

  •  het projectcharter van Vitalink met de scope, timing en kwaliteit;
  • de producten en diensten van Vitalink;
  • de prioriteiten van Vitalink;
  • de strategische beslissingen.

De werkgroep bespreekt ook knelpunten en stemt af met projecten en organisaties zoals het kadaster, het eHealth-platform, eHealth-box, hub en metahubproject, koepelorganisaties..... Alle beslissingen en adviezen van de Werkgroep worden ter bespreking voorgelegd aan het Samenwerkingsplatform.

De werkgroep ICT is geïnstalleerd op 16 december 2011 en komt verschillende keren per jaar samen.