Projecten om de eerstelijnspsychologische functie in te voeren

Minister Jo Vandeurzen is ingegaan op de aanbeveling van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg om een eerstelijnspsychologische functie in te voeren. Dat gebeurt met een aantal projecten en de financiering van een onderzoek.

Projecten

In maart 2011 diende de huisartsenvereniging regio Turnhout al een projectaanvraag in. Minister Vandeurzen besliste dat project te ondersteunen.

In september 2011 werd een oproep gelanceerd voor projecten om te experimenteren met een eerstelijnspsychologische functie in verschillende settings, verspreid in heel Vlaanderen. Er werden 6 projecten geselecteerd met een grote verscheidenheid van projectindieners en doelgroepen hebben. Er is 1 project per provincie en 1 voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De 6 geselecteerde projecten zijn:

 • In Limburg: HAM Huisartsenkring Maasmechelen; 
 • In West-Vlaanderen: Sociaal Huis Poperinge (OCMW); 
 • In Brussel: Huis voor Gezondheid (ondersteunend samenwerkingsverband voor Nederlandstalige zorgverleners in Brussel); 
 • In Antwerpen: CAW Kempen; 
 • In Oost-Vlaanderen: SEL Aalst; 
 • In Vlaams-Brabant: SEL Zorgnetwerk Zenneland.

Elk project krijgt een jaarlijkse financiering van 65.000 euro.

De projecten zijn oorspronkelijk gestart op 1 december 2011 voor een periode van 3 jaar. Ze zijn ondertussen telkens jaarlijks verlengd, gezien de grote vraag naar een eerstelijnspsychologische functie en lopen tot nu tot 29 februari 2016.

Inhoud van de projecten

De doelstelling van deze projecten bestaat erin een eerstelijnspsychologische functie te organiseren in een geografisch afgebakend gebied, met als activiteiten:

 1. kortdurende, laagdrempelige en generalistische zorg leveren bij niet-complexe psychische klachten, vlot toegankelijk en inzetbaar voor crisisinterventies;
 2. nauw samenwerken met andere hulpverleners vanuit het model van getrapte zorg en hiervoor een netwerk uitbouwen op het niveau van de zorgverlening. Een gestructureerde samenwerking is vereist met ten minste het SEL, de betrokken huisartsenkring(en), CAW en de CGG.
 3. vroegdetectie en vroeginterventie bevorderen bij psychische problemen. Dat onder meer door: informatie verstrekking over psychische problemen, detecteren van psychische problemen, diagnostiek, intake en indicatiestelling en waar nodig bevorderen van de doorstroming naar meer gespecialiseerde gezondheidszorg.

De eerstelijnspsychologische functie zal binnen deze projecten tewerkgesteld worden in bestaande eerstelijnssettings..

Onderzoek

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kreeg 130.000 euro om een onderzoek uit te voeren over de invoering van een eerstelijnspsychologische functie.

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:

 • wetenschappelijke onderbouwde methodieken en meetinstrumenten uitwerken voor de onafhankelijke proces- en effectevaluatie van de opdrachten toegekend aan de projecten betreffende de invoering van de eerstelijnspsychologische functie;
 • kritische succesfactoren formuleren op maat van de verschillende lopende projecten;
 • in overleg en samenwerking met de respectievelijke projecthouders, een onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde proces- en effectevaluatie van deze projecten coördineren, uitvoeren en verwerken;
 • de projecten ondersteunen in de uniforme interpretatie van de registratie voor hun jaarverslagen;
 • de minister en Zorg en Gezondheid adviseren over een mogelijke verdere implementatie en uitrol van de eerstelijnspsychologische functie over heel Vlaanderen. 

Het onderzoek werd opgevolgd door een stuurgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de projecten, het Vlaams patiëntenplatform, Zorg en Gezondheid en het kabinet van minister Vandeurzen.

Het onderzoek liep van 1 augustus 2012 tot en met 31 juni 2015. Het finaal onderzoeksrapport is inmiddels opgeleverd en zal, na goedkeuring voor vrijgave, binnenkort beschikbaar zijn op deze website.