Hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Eerstelijnszones in Vlaanderen

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Richtlijnen en procedure voor de samenstelling van voorlopige Zorgraden van de eerstelijnszones

Initiatiefnemers voor de oprichting van zorgraden hebben bij Besluit van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen een voorlopige zorgraad samen te stellen en op te richten. Hier vindt u de richtlijnen en procedure daarvoor.

Alles wat u moet weten over de eerstelijnszones, de Zorgraad, de regionale zorgzones, en veel meer.

Projecten reorganisatie eerstelijnszorg

Het programmamanagement voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg heeft projecten gedefinieerd die deze hervorming op het terrein zullen realiseren. We starten met 8 projecten.

Flanders Synergy zal 2 projecten ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen een eerstelijnszone.

Rapporten en presentaties

Raadpleeg de visietekst, de eindrapporten van de 6 werkgroepen en de presentaties van de conferentie en de provinciale toetsingsmomenten.

Oproep voor een partnerorganisatie als Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, wil nu overgaan tot de erkenning van een partnerorganisatie als dit Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Organisaties die deze erkenning ambiëren, kunnen zich kandidaat stellen.

Blijf op de hoogte van hoe de reorganisatie van de eerste lijn vordert. Schrijf u in op onze nieuwsbrief over de eerste lijn en ontvang regelmatig een overzicht met een stand van zaken.

Contact over eerste lijn