Hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Eerstelijnszones en zorgraden

Na een uitgebreid bottom-upproces zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er worden nu voorlopige zorgraden samengesteld, ter voorbereiding van de erkenning van de zorgraden.

Regionale zorgplatformen: oproep voor pilootprojecten

In totaal telt Vlaanderen 14 regionale zorgzones. Vier pilootprojecten zullen kunnen experimenteren met inhoudelijke samenwerking, afstemming en synergie tussen de partners. U vindt hier de oproep en de aanvraagdocumenten voor deze piloten.

Richtlijnen en procedure voor de samenstelling van voorlopige Zorgraden van de eerstelijnszones

Initiatiefnemers voor de oprichting van zorgraden hebben bij Besluit van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen een voorlopige zorgraad samen te stellen en op te richten. Hier vindt u de richtlijnen en procedure daarvoor.

Alles wat u moet weten over de eerstelijnszones, de Zorgraad, de regionale zorgzones, en veel meer.

Projecten reorganisatie eerstelijnszorg

Het programmamanagement voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg heeft projecten gedefinieerd die deze hervorming op het terrein zullen realiseren. We starten met 8 projecten.

Flanders Synergy zal 2 projecten ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen een eerstelijnszone.

Rapporten en presentaties

Raadpleeg de visietekst, de eindrapporten van de 6 werkgroepen en de presentaties van de conferentie en de provinciale toetsingsmomenten.

Blijf op de hoogte van hoe de reorganisatie van de eerste lijn vordert. Schrijf u in op onze nieuwsbrief over de eerste lijn en ontvang regelmatig een overzicht met een stand van zaken.

Contact over eerste lijn