Symposium seksuele gezondheid op 14 december 2018

In opdracht van minister Jo Vandeurzen organiseerde Zorg en Gezondheid op vrijdag 14 december het Symposium Seksuele Gezondheid, in samenwerking met Sensoa. Tijdens het symposium werden aanbevelingen voorgesteld om op een preventieve manier de seksuele gezondheid in Vlaanderen te verbeteren en werden we de huidige best practices in het licht gezet. Daarnaast bespraken we tijdens het symposium vier actuele uitdagingen die zich stellen op het vlak van seksuele gezondheid. Dat deden we tijdens parallelle sessies, waarbij verschillende sprekers aan het woord kwamen en een actieve inbreng vanuit het publiek aanmoedigden.

Eindrapport symposium seksuele gezondheid

Op 14 december 2018 vond het symposium seksuele gezondheid plaats. Het pdf bestandEindrapport van het Symposium Seksuele Gezondheid (2.94 MB) kan je hier bekijken.

De komende maanden zullen we de resultaten en aanbevelingen, opgenomen in dit eindrapport, onder de loep nemen en bekijken we hoe we:

  • kunnen prioriteren in de aanbevelingen,
  • ideeën op haalbaarheid kunnen toetsen,
  • vanuit de aanbevelingen kunnen overgaan naar voorstellen voor beleid en acties.
5 thema's

Deze 5 seksuele gezondheidsthema’s komen aan bod: kinderen, jongeren en seksualiteit - preventie van hiv en soa - (on)geplande en (on)gewenste zwangerschap - seksueel grensoverschrijdend gedrag - seksueel welbevinden.

4 actuele uitdagingen

Tijdens het symposium bespreken we 4 actuele uitdagingen die zich stellen op het vlak van seksuele gezondheid: de sociale gradiënt in seksuele gezondheid - seksualiteit in de setting van zorg en welzijn - sekswerk - relaties en seksualiteit in een digitaal tijdperk.