Bekendmaking van de gestelde handelingen

Wie vroeger al handelingen stelde als medisch laboratoriumtechnoloog of als orthoptist-optometrist, kan die in sommige gevallen blijven stellen.

Medisch laboratoriumtechnoloog

Als medisch laboratoriumtechnoloog dient u een aanvraag van bekendmaking in te dienen vóór 22 februari 2026.

Het gaat om een bekendmaking van de nieuwe handelingen opgesomd in artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 betreffende het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog.

U moet deze bekendmaking in de gestelde handelingen aanvragen door een tewerkstellingsattest in te dienen voor een periode van ten minste drie jaar vóór 22 februari 2019 bevattende de lijst van één of meer van de nieuwe handelingen opgesomd in artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 betreffende het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog.

Art. 7. § 1. De personen die op datum van inwerkingtreding van dit besluit gedurende minstens drie jaar de volgende handelingen hebben gesteld:

 

1° laboratoriumonderzoeken:

het voorbereiden, het uitvoeren en het op punt stellen van onderzoeken in vitro op stalen van menselijke oorsprong:

a) moleculair biologisch onderzoek;

b) onderzoek van menselijk lichaamsmateriaal;

 

2° voorbereiding en manipulatie van biologische materialen voor therapeutische doeleinden.

 

Orthoptisten-optometristen

Als orthoptist-optometrist dient u een aanvraag van bekendmaking in te dienen vóór 22 april 2023.

Het gaat om een bekendmaking van de handelingen uit de bijlage van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist.

U moet deze bekendmaking in de gestelde handelingen aanvragen door een bewijs van bekwaamheid en ervaring die u vóórafgaand aan de datum van inwerkintreding, nl. 22 april 2019 heeft opgedaan, in te dienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hoe aanvragen?

Vraag uw erkenning online aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw tewerkstellingsattest, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand)
 • U hoeft in dit geval geen diploma of stagebewijs op te laden
  Meld u aan met uw e-id of federaal token en kies daarna "aanmelden als burger". Kies voor "Erkenning voor een paramedisch beroep". Meer hulp bij het e-loket

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken mee opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met hun advies en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Wij sturen uw erkenning zelf naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij zullen uw visum maken en opsturen.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie.