Begroting Zorg en Gezondheid

budget Zorg en GezondheidZorg en Gezondheid beschikt jaarlijks over ongeveer 3,85 miljard euro. Die middelen gebruikt het voor haar primaire doelstellingen: zorg en bescherming bieden aan alle Vlamingen. Onder het luik zorg worden verschillende voorzieningen gesubsidieerd, gaande van ouderenzorg tot geestelijke gezondheidszorg. Naast zorg financieren wij ook deels de sociale zekerheid, via de Vlaamse Zorgverzekering en de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB). Verder gaat een miniem deel van het budget (minder dan 1%) naar diverse kosten. Hier zijn de lonen van het personeel en de werkingskosten de grootste uitgaven.

Zorg en Gezondheid heeft met de zesde staatshervorming veel financiƫle middelen overgenomen van de federale overheid. In totaal is de jaarlijkse dotatie met ongeveer drie miljard toegenomen. De middelen van ouderenzorg, dat een volledig Vlaamse bevoegdheid is geworden, maken het leeuwendeel van deze overdracht uit.

Meer info

Begroting 2016 - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin