Begeleiden van een aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Deze documenten helpen maatschappelijk werkers om een aanvraag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te begeleiden

Waarover gaat het?

Wie 65+ is en minder zelfredzaam is, kan een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen. Het is een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.

Of en hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg hij nodig heeft en zijn (gezins)inkomen..

Deze tegemoetkoming was een federale bevoegdheid. Vanaf 1 januari 2017 zullen de zorgkassen deze dossiers behandelen en de tegemoetkoming uitbetalen.

De maatschappelijk werker van een dienst maatschappelijk werk, OCMW, stad of gemeente kan de burger begeleiden bij het indienen van een aanvraag.