Bedragen financiering ouderenzorg

Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende bedragen inzake de financiering van de ouderenvoorzieningen, zoals vermeld in de toepasselijke regelgeving. In een tweede kolom is het bedrag vermeld dat momenteel van toepassing is, rekening houdend met het indexatiemechanisme vermeld in de betreffende regelgeving, en de laatste overschrijding van de spilindex. In de laatste kolom ziet u het bedrag dat van toepassing zal zijn na de overschrijding van de volgende spilindex.

Aanpassing vanaf de eerste dag van de maand na overschrijding van de spilindex

Deze bedragen, bepaald met het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, worden, zoals bepaald in artikel 511 van dit besluit, verhoogd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de overschrijding van de spilindex.

 

 

basisbedrag in BVR VSB

spilindex feb2020 overschreden
bedrag van toepassing 1/3/2020

 

volgende overschrijding

spilindex 103,04 107,2 109,34

Basistegemoetkoming voor zorg woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Aanpassing deel A1

19,51 20,30 20,70

Deel A2

51.742,35 53.831,33 54.905,94

Deel A3

141,81 147,54 150,48

Deel B1, O

0,17 0,18 0,18

Deel B1, A

0,34 0,35 0,36

Deel B1, B en D

0,50 0,52 0,53

Deel B1, C en Cd

0,69 0,72 0,73

Deel B2

0,07 0,07 0,07

Deel C

0,35 0,36 0,37

Deel D

0,13 0,14 0,14

Deel E1

0,71 0,74 0,75

Deel E2

1.367,65 1.422,87 1.451,27

Deel E4, BBK

1.656,02 1.722,88 1.757,27

Deel E4, BBT

4.968,07 5.168,64 5.271,82

Deel F

0,61 0,63 0,65

Deel G

1,,82 1,89 1,93

Deel H

0,35 0,.36 0,37

Deel I

2.543,78 2.646,48 2.699,31

Deel K

3,92 4,08 4,16

Deel M

1.928,76 2.006,63 2.046,69

Basistegemoetkoming voor zorg centra voor dagverzorging

BTZ CDV zorgafhankelijke personen

49,59 51,59 52,62

BTZ CDV ernstige ziekte

93,47 97,24 99,18

Informaticapremie woonzorgcentra en centra voor dagverzorging met bijkomende erkenning

Informaticapremie

800,00 832,30 848,91

Vermindering op factuur gebruiker

Gesolidariseerde kost incontinentiemateriaal

0,33 0,34 0,35

Korting jongdementie

24,51 25,50 26,01

Reiskosten CDV bedrag per km

0,34 0,35 0,36

 

Aanpassing vanaf 1 januari na overschrijding van de spilindex

Deze bedragen, bepaald met ondermeer het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, worden conform de geldende indexatieregeling, pas aangepast vanaf 1 januari van het jaar volgend op de overschrijding van de spilindex.

Het toekomstige bedrag in de laatste kolom is dat, rekening houdend met de momenteel gekende spilindexoverschrijding. Dit bedrag kan eventueel nog wijzigen indien er dit jaar nog spilindexoverschrijdingen volgen.

 

 

Basisbedrag in BVR

 

Bedrag 2020

Bedrag 2021 obv momenteel gekende spilindexoverschrijding 107,2
Spilindex

103,04

105,1

 

107,2

Werkingssubsidie centra voor kortverblijf binnen centra voor herstelverblijf

 

2.594,64

2.594,64

2.646,48

Werkingssubsidie centra voor dagverzorging

 

 

 

 

Bezetting 10 of meer

 

38.641,43

38.641,43

39.413,52

Bezetting 9

 

36.654,16

36.654,16

37.386,55

Bezetting 8

 

34.666,87

34.666,87

35.359,55

Bezetting 7

 

32.679,60

32.679,60

33.332,57

Bezetting 6 (enkel CDV met bijkomende erkenning ernstige ziekte)

 

30.692,23

30.692,33

31.305,59

Bezetting 5 (enkel CDV met bijkomende ekenning ernstige ziekte)

 

28.705,06

28.705,06

29.278,61

Bezetting 4 (enkel CDV met bijkomende erkenning ernstige ziekte)

 

26.717,80

26.717,80

27.251,65

Werkingssubsidie centra voor dagopvang

 

 

 

 

Bezetting 7 of meer

 

25.392,94

25.392,94

25.900,32

Bezetting 5 of 6

 

23.737,74

23.737,74

24.212,04

Bezetting 3 of 4

 

22.080,81

22.080,81

22.522,01

Subsidie bijzondere erkenning jongdementie

 

15.625,00

15.625,00

15.937,20

Subsidie bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf

49,59

 

50,58

51,.59

Premie titel in september 2020 aan de gerechtigde te betalen
(bedrag voor voltijdse medewerker met volledige prestaties in de referentieperiode)

   

3.914,75

 

Premie beroepsbewaamheid in september 2020 aan de gerechtigde te betalen
(bedrag voor voltijdse medewerker met volledige prestaties in de referentieperiode)

   

1.304,92