Attesten voor reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Rolstoelafhankelijke zorggebruikers kunnen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een Vlaams erkende revalidatievoorziening krijgen. Afhankelijk van welk vervoer ze gebruiken voor hun verplaatsing, moe de factuur opgemaakt worden met een van deze model-attesten:

Attest voor reiskosten met eigen vervoer 

Wanneer de zorggebruiker zich met een eigen aangepast vervoermiddel naar de revalidatievoorziening verplaatst, levert de revalidatievoorziening dit docx bestandAttest voor reiskosten met eigen vervoer (62 kB) af aan de zorggebruiker.

De zorggebruiker bezorgt dat attest zelf aan zijn ziekenfonds.

Attest voor reiskosten met professioneel vervoer

Wanneer de zorggebruiker wordt vervoerd door een professionele vervoerder, moet de vervoerder zijn factuur opmaken met ditdocx bestandAttest voor reiskosten met professioneel vervoer (63 kB). Er zijn dan 3 mogelijkheden:

  1. De professionele vervoerder factureert het vervoer rechtstreeks aan de zorggebruiker
  2. De professionele vervoerder factureert het vervoer aan het ziekenfonds van de zorggebruiker (derdebetalersregeling)
  3. De professionele vervoerder factureert het vervoer aan de revalidatievoorziening

Wanneer mag/moet u de "oude" RIZIV-formulieren gebruiken?

Bij facturering van vervoer dat in 2019 heeft plaatsgevonden:

  • Tot en met februari 2019 mag u die nog doen met de oude RIZIV-formulieren. Gebruik bij voorkeur wel al de nieuwe Vlaamse formulieren. In beide gevallen zullen we uw aanvraag behandelen.
  • Vanaf 1 maart 2019 zullen we facturen met de oude RIZIV-formulieren niet meer behandelen. Facturaties met RIZIV-formulieren voor vervoer dat in 2019 is gebeurd zullen dan teruggestuurd worden. 

Bij een facturatie voor vervoer dat in 2018 heeft plaatsgevonden:

  • U moet de facturatie doen met de oude RIZIV-formulieren. Facturen voor vervoer dat in 2018 is gebeurd met Vlaamse formulieren zullen teruggestuurd worden.
Vergoeding voor de reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Sommige minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) en rolstoelafhankelijke zorggebruikers krijgen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een voorziening met een revalidatieovereenkomst. De voorziening moet dat melden of een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid toevoegen bij hun aanvraag voor tegemoetkomingen.