Attesten voor reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Rolstoelafhankelijke zorggebruikers kunnen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een Vlaams erkende revalidatievoorziening krijgen. Afhankelijk van welk vervoer ze gebruiken voor hun verplaatsing, moet de factuur opgemaakt worden met een van deze model-attesten.

Attest voor reiskosten met eigen vervoer 

Wanneer de zorggebruiker zich met een eigen aangepast vervoermiddel naar de revalidatievoorziening verplaatst, levert de revalidatievoorziening dit docx bestandattest reiskosten bij eigen vervoer (51 kB) af aan de zorggebruiker.

De zorggebruiker bezorgt dat attest zelf aan zijn ziekenfonds.

Attest voor reiskosten met professioneel vervoer

Wanneer de zorggebruiker wordt vervoerd door een professionele vervoerder, moet de vervoerder zijn factuur opmaken met dit docx bestandattest reiskosten bij professioneel vervoer (51 kB). Er zijn dan 3 mogelijkheden:

  1. De professionele vervoerder factureert het vervoer rechtstreeks aan de zorggebruiker.
  2. De professionele vervoerder factureert het vervoer aan het ziekenfonds van de zorggebruiker (derdebetalersregeling).
  3. De professionele vervoerder factureert het vervoer aan de revalidatievoorziening.

Wanneer gebruikt u de nieuwe 'GEZ-2020/10' formulieren?

  • Tot en met 31 december 2020 mag u facturering van vervoer dat in 2020 heeft plaatsgevonden nog doen met de oude formulieren (GEZ-2017, GEZ 2018 of GEZ-2019). Gebruik bij voorkeur wel al de nieuwe  formulieren (GEZ-2020/10). In beide gevallen zullen uw aanvragen behandeld worden..
  • Vanaf 1  januari 2021 zullen de facturen met de oude formulieren niet meer behandeld worden.  Voor vervoer dat doorgaat na 31 december 2020 zullen facturaties die worden ingediend met oude formulieren teruggestuurd worden.  

 

Vergoeding voor de reiskosten naar revalidatieovereenkomsten

Sommige minderjarige zorggebruikers (< 18 jaar) en rolstoelafhankelijke zorggebruikers krijgen een tegemoetkoming voor hun reiskosten naar een voorziening met een revalidatieovereenkomst. De voorziening moet dat melden of een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid toevoegen bij hun aanvraag voor tegemoetkomingen.