Attesten voor de goedkeuring van een ziekenhuisnoodplan

Uiterlijk 1 juli 2019 moet ieder ziekenhuis beschikken over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan. Het ziekenhuis bezorgt zijn ziekenhuisnoodplan aan de burgemeester, die dit voor advies voorlegt aan de gemeentelijke veiligheidscel. De burgemeester attesteert op basis van dat advies of het ziekenhuisnoodplan al dan niet wordt goedgekeurd. Daartoe gebeurt met een van deze attesten.

Attest A: goedkeuring voor 5 jaar

docx bestandAttest A voor de goedkeuring van een ziekenhuisnoodplan voor een periode van vijf jaar (42 kB).

  • De adviserende instanties formuleerden geen opmerkingen of geen opmerkingen die van die aard zijn dat de organisatie van de werking van het ziekenhuis in geval van noodsituatie problematisch is.
  • Waren er toch opmerkingen, dan moeten die tegen de volgende aanvraag tot goedkeuring geremedieerd zijn.

Attest B: goedkeuring voor max.3 jaar

docx bestandAttest B voor de goedkeuring van een ziekenhuisnoodplan voor een beperkte periode van maximum drie jaar (42 kB)

  • De adviserende instanties formuleerden opmerkingen die van die aard zijn dat de werking van het ziekenhuis in geval van noodsituatie problematisch is.
  • De opmerkingen moeten binnen een korte termijn geremedieerd zijn. De burgemeester bepaalt die termijn, gebaseerd op het advies dat hij daarover krijgt. 
  • Uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van deze termijn, moet het ziekenhuis een nieuwe procedure tot goedkeuring van het herwerkt ziekenhuisnoodplan starten.

Attest C: afkeuring

docx bestandAttest C om een ziekenhuisnoodplan af te keuren (42 kB)

  • De adviserende instanties formuleerden opmerkingen die van die aard zijn dat de organisatie van de werking van het ziekenhuis in geval van noodsituatie onvoldoende is. µ
  • De opmerkingen moeten onmiddellijk geremedieerd worden.
  • Het ziekenhuis moet een nieuwe procedure tot goedkeuring van het herwerkt ziekenhuisnoodplan starten.
Een ziekenhuisnoodplan actualiseren en goedkeuren

Op 1 juli 2019 moest ieder ziekenhuis beschikken over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan. De burgemeester attesteert, op basis van een advies van de gemeentelijke veiligheidscel, of het ziekenhuisnoodplan al dan niet wordt goedgekeurd.