Arts-specialisten

In België wordt de geneeskunde bij wet gedefinieerd en wordt de uitoefening van de geneeskunde voorbehouden aan de houders van het wettelijk diploma Master in de Geneeskunde (vroeger doctor in de genees-, heel- en verloskunde).

In België hebt u ook een visum nodig om te mogen werken als arts. Het visum is dus het attest dat u nodig hebt om het beroep van arts te mogen uitoefenen. Het is uw werkvergunning of “licence to practice”. Het wordt uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zodra u uw diploma van arts behaald hebt.

 

De erkenning van arts-specialisten

Nadat u een masterdiploma als arts hebt behaald (en ingeschreven bent bij de Orde der Artsen), kunt u verdere opleiding met stage volgen voor een bijzondere beroepstitel (specialisatie) zoals dermatoloog of radiotherapeut. Na het behalen van bepaalde beroepstitels, kunt u nog een bijkomende opleiding met stage volgen voor een bijzondere beroepsbekwaamheid zoals nefrologie na inwendige geneeskunde.